Sobre nosotr@s

GALICIA DEBATE é un espazo aberto, libre e independente.
Creado e sostido por un grupo de persoas en Santiago de Compostela que desde 2018 xúntase unha vez ao mes para dialogar e debater, con relatores especializados, sobre temas de interese cultural, científico, económico e social.
GALICIA DEBATE pretende compartir nesta páxina web o froito de eses debates e continuar o diálogo iniciado a través de grupos de traballo e participación. Invitamos a colaborar a tódalas persoas que queiran acompañarnos para buscar unha sociedade máis xusta, máis eficiente, máis solidaria e máis colaborativa.
En GALICIA DEBATE atoparás, en formato de audio ou de vídeo, as intervencións das nosas sesións de debate e poderás axudar coa túa participación a dar continuidade ás mesmas.
GALICIA DEBATE aspira tamén a xerar grupos de traballo e seminarios sobre temas de interese social, nos que te animamos a cooperar, coa intención de xerar alternativas para mellorar e transformar a nosa sociedade.
Tamén solicitamos a colaboración coa publicación de artigos breves (non máis de 1.000 caracteres, con espazos incluídos, ben sexa en galego ou en castelán) sobre os que poderemos, de lograr captar o interese suficiente, abrir novos debates e construír alternativas.
Empregando o noso canal de vídeo, dispoñible na páxina de GALICIA DEBATE, incluíremos tamén entrevistas ou conferencias breves sobre temas de actualidade.
Temos a intención de xerar un sistema de envío de novas, ao que te animamos a subscribirte, para manterte informad@.
A participación en debates, grupos de traballo ou aportación de artigos requirirá que te rexistres no noso espazo de socios, debidamente identificado, ao que desde aquí estás invitado.
 
GALICIA DEBATE es un espacio abierto, libre e independiente.
Creado y mantenido por un grupo de personas en Santiago de Compostela que desde 2018 se reúne una vez al mes para dialogar y debatir, en torno a ponentes especializados, sobre temas de interés cultural, científico, económico y social.
GALICIA DEBATE pretende compartir en esta página web el fruto de esos debates y continuar el diálogo iniciado a través de grupos de trabajo y participación. Invitamos a colaborar a todas las personas que quieran acompañarnos para buscar una sociedad más justa, más eficiente, más solidaria y más colaborativa.
En GALICIA DEBATE encontrarás, en forma de audio o de video, las intervenciones de nuestras sesiones de debate y podrás ayudar con tu participación a dar continuidad a las mismas.
GALICIA DEBATE aspira también a generar grupos de trabajo y seminarios sobre temas de interés social, en los que te animamos a cooperar, con la intención de generar alternativas para mejorar y transformar nuestra sociedad.
También solicitamos la colaboración con la publicación de artículos breves (no más de 1.000 caracteres, con espacios incluidos, ya sea en gallego o en castellano) sobre los cuales podremos, si se logra captar el interés suficiente, abrir nuevos debates y construir alternativas.
Utilizando nuestro canal de video, disponible en la página de GALICIA DEBATE, incluiremos también entrevistas o conferencias breves sobre temas de actualidad.
Tenemos la intención de generar un sistema de envío de novedades, al que te animamos a suscribirte, para mantenerte informad@.
La participación en debates, grupos de trabajo o aportación de artículos requerirá que te registres en nuestro espacio de socios, debidamente identificado, al que te invitamos desde aquí.